Kontakt

Fundacja Instytut Współpracy Regionalnej
Innowacja społeczna „Job shadowing sposobem na poznanie przyszłego pracodawcy” testowana jest przez Innowatora społecznego Fundację Instytut Współpracy regionalnej w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” realizowanego przez ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Innowacja społeczna jest testowana w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Celem głównym Projektu grantowego jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi, urodzonych w latach 1990 – 1999, z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Celem tej innowacji społecznej jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów klas trzecich szkół średnich poprzez realizację zindywidualizowanego wsparcia w postaci warsztatów i kontaktu ze środowiskiem pracy w postaci Job shadowing.

Głównym rezultatem innowacji będzie opracowany model współpracy Liceum z instytucjami pochodzącymi z trzech sektorów w celu wsparcia młodzieży w zdobywaniu doświadczenia zawodowego podczas nauki.

Zamknij