Instytut Współpracy Regionalnej realizuje kolejne szkolenie, które odbędzie się  05-09.10.2020 roku w Pucku (sercu malowniczych Kaszub). Tematem warsztatów będą „Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news". Uczestnicy to przedstawiciele i pracownicy sektora edukacji nieformalnej, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe narzędzia do pracy z młodymi osobami. Projekt jest realizowany w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.

W ramach szkolenia planuje się przeprowadzenie warsztatów  dla 40 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, podniesienie ich umiejętności i zdobycie nowych kompetencji w zakresie obchodzenia się z treściami populistycznymi, hejtem, mową nienawiści i fake news. Szkolenie poprowadzą trenerzy z Polski przy wsparciu trenerów z Norwegii.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • nauczą się, jak wspierać i edukować dzieci oraz młodzież w zakresie rozpoznawania treści fake news i mowy nienawiści w Internecie;
  • poznają narzędzia i metody pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w sieci;
  • wspólnie wypracują 10 scenariuszy zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży dotyczących ich ochrony przed hejtem, radykalizmem, populizmem, mową nienawiści, treściami fake news w Internecie;
  • poznają zasady aplikowania o środki na projekty w ramach programu Erasmus +

 

 

097907