wizyty studyjne

Aktualności

Niedawno skończył się nasz Training Course dotyczący projektu Cultural Tourism in a form of Youth Entrepreneurship! Przez 7 dni (od 31.05 do 06.06) gościliśmy młodzież z Argentyny (RAMC), Brazylii (Cooperbom Turismo), Peru (Brigada De Voluntarios Bolivarianos) i Hiszpanii (Asociación Projuven).

Głównym celem kursu było promowanie edukacji przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie kulturalno-turystycznej.
Przeprowadziliśmy bardzo przydatne warsztaty na temat Business Model Canvas i platformy przedsiębiorczości, które zostały stworzone specjalnie dla tego projektu(http://www.iwr.org.pl/ctafoye). Uczestnicy wykazali ogromne zaangażowanie i ciekawość tematu.

W dniach 21-30/05 woluntariusze z Instytutu Współpracy Regionalnej wraz z partnerami z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Litwy wzięli udział w projekcie odbywającym się w Kownie pt.: "Crafts of the past as a way to the future".  

Podczas projektu poruszane były tematy dziedzictwa kulturowego, kształtowania naszej tożsamości oraz działania związane z tradycyjnym rzemiosłem. Podczas warsztatów twórczych, ogólnych refleksji i wieczorów kulturowych młodzież miała okazję poznać kulturę krajów partnerskich i spędzić aktywny oraz owocny czas podczas trwania wymiany.

. 

 

 

W dniach 2.05- 8.05 dwie przedstawicielki naszej fundacji wzięły udział w Job Shadowing w ramach projektu „Cultural tourism as a form of Youth Entrepreneurship”, podczas którego przyglądały się pracy wolontariuszy z fundacji Cooperbom Turismo w Brazylii, w mieście Ilheus.
W trakcie 7-dniowego pobytu wzięły udział w warsztatach, dzięki którym dowiedziały się, w jaki sposób turystyczne, kulturowe oraz historyczne walory można wykorzystać w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także podzieliły się wiedzą na temat Turystyki w Polsce. Głównym punktem była farma Chocolate Route oraz szkoła CEEP do Chocolate School of Technical Studies, gdzie poznały tajniki przerabiania i wykorzystywania owoców kakaowca.

W dniu 28.11.2018 przedstawiciele Instytut Współpracy Regionalnej, którzy brali udział w wymianie młodzieży Critical Thinking- the media filter zorgranizowali warsztaty o krytycznym myśleniu dla grupy uczniów LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie i podzielili się z nimi wiedzą zdobytą podczas projektu. W trakcie warsztatów, przedstawiciele Instytut Współpracy Regionalnej przedstawili prezentację pt: 'Jak zastosować krytyczne myślenie aby być bezpiecznym w Internecie?' A następnie zapytali uczestników warsztatów o następujące kwestie czym jest dla Ciebie krytyczne myślenie?

 

W dniach 11.11.2018-17.11.2018 przedstawiciele naszej fundacji Instytut Współpracy Regionalnej, wzięli udział w wymianie młodzieży C-Thinking zorganizowanej w Kownie przez Neribota Ateitis. W projekcie wzięli udział przedstawiciele czterech krajów, Polski, Litwy, Bułgarii i Słowacji, a jego tematem przewodnim było krytyczne myślenie. Projekt skierowany był do młodzieży z mniejszymi szansami (w głównej mierze przeszkodami społecznymi). Głównymi cele projektu to:
- wzrost umiejętności oceny informacji i tworzenia argumentów
- rola umiejętności krytycznego myślenia w życiu społecznym i zawodowym
- promowanie celów szczegółowych programu Erasmus +

 

W dniach od 24.09-30.09-2018 zaczęliśmy kolejne przedsięwzięcie.Tematem projektu wymiany młodzieży z czterech różnych państw europejskich jest Critical Thinking - the media filter - czyli jak nauczyć się wykorzystywać krytyczne myślenie do odbierania przekazów medialnych. Uczestnikami projektu będzie 42 osoby z Polski, Litwy, Hiszpanii i Włoch w wieku 18-25 lat aktywnych i świadomych obywateli społeczeństwa obywatelskiego, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na powyższy temat oraz rozwijać swoją kreatywność.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego podczas pierwszej z cyklu naszych debat! Telewizja Orion w Częstochowie zrelacjonowała przebieg spotkania oraz poprosiła o komentarz prezesa Instytutu Współpracy Regionalnej Wojciecha Miłosza.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem klikając tutaj oraz zapraszamy na kolejne debaty!

Na spotkanie zaprasza także moderato debat- pani Monika Tarczyńska, która udzieliła wywiadu w Radiu Jura.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem klikając tutaj.  

Projekt "Młodzież na rynku pracy - cykl debat" stanowi inicjatywę studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+  "Cykl debat- aktywny udział młodzieży w planowaniu rozwoju gminy". Główny celem projektu jest podtrzymanie i poszerzenie sieci komunikacji młodzieży z decydentami oraz ekspertami w zakresie kształtowania polityki młodzieżowej  na poziomie lokalnym i transnarodowym dotyczącej przedsiębiorczości i walki z bezrobociem wśród młodych obywateli Europy.

W projekcie biorą udział studenci Uniwersytetu w Maladze, nauczyciele akademiccy z Hiszpanii i z Polski, stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży, przedsiębiorcy lokalni znający sytuację młodzieży na rynku pracy, którzy przekażą swoje stanowisko ws. zatrudniania młodych ludzi. Inicjatorami projektu są członkowie kół naukowych działających na Akademii im. Jana Długosza i studentów uczestniczących w poprzednim projekcie debat.

Główną fazą projektu jest cykl 5 debat poświęconych sytuacji młodzieży na rynku pracy.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w debatach. Spotkania decydentów, ekspertów i młodzieży odbywać się będą na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Zbierskiego 2/4.  Debata otwierająca cykl odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 10.00. 

zaproszenie na debatę

Tematyka, terminy i miejsca spotkań poszczególnych debat:

Debata I: „Sytuacja młodych osób na europejskich rynkach pracy”

Godz. 10.00-14.00, 10.04.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Debata II: „Sytuacja kobiet na rynku pracy”

 Godz. 10.00-14.00, 09.05.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Debata III: „Rola edukacji w zapobieganiu bezrobociu wśród młodych osób”

Godz. 10.00-14.00,   23.05.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

 

Debata IV: „Formy wsparcia młodzieży na rynku pracy”

Godz. 10.00-14.00, 05.06.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

 

Debata V: Podsumowanie cyklu debat

Godz. 10.00-14.00, 06.06.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

Serdecznie zapraszamy !

 

W dniach od 4 do 11 października w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku odbędzie się wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus +.
Celem projektu jest promocja ekologicznego stylu życia. Uczestnicy "Eco Energy" pochodzący z Hiszpanii, Włoch i Polski w ciągu siedmiu dni zrealizują szereg zadań poświęconych ekologii i energii odnawialnej. W ramach zajęć poznają między innymi metody pozyskiwania oraz wykorzystywania "zielonej energii" i przeprowadzą eksperymenty z tym związane. Ponadto odwiedzą m.in. Elektrownię Wodną w Żarnowcu oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni. 
Poza podniesieniem wiedzy i świadomości na temat ekologii, młodzież będzie miała możliwość nawiązania dialogu międzykulturowego i poznania rówieśników z innych państw europejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i materiałem filmowym z Cyklu debat

Raport ewaluacyjny i pozostałe materiały zostały zamieszczone w zakładce "Realizowane projekty".

Zapraszamy wszystkich studentów i uczniów szkół średnich na cykl debat:

„Aktywny udział młodzieży w planowaniu rozwoju gminy"

W majowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego Gminy Mykanów zamieszczono podsumowanie Cyklu debat- Aktywny udział młodzieży w planowaniu rozwoju gminy organizowany we współpracy Instytutu Współpracy Regionalnej i studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zachęcamy do lektury: BIM-kwiecień-maj2016.pdf

W dniu 4 kwietnia odbyła się kolejna z debat organizowanych we współpracy z AJD w Częstochowie.

Debata była poświęcona bezrobociu i przedsiębiorczości.

Zapraszamy na kolejną debate na temat kształotowania przestrzeni publicznej w dniu 18.4 godzina 9.30 (ul. Waszyngtona 4/8)

W ramach projektu Sport for ALL w dniach 12-13 kwietnia gościliśmy partnerów z Rumunii i Belgii.

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu wymiany młodzieży w lipcu 2016

W dniach 18 i 25 kwietnia odbyły się kolejne debaty poświęcone kulturze i wpływowi młodzieży na przestrzeń publiczną.

W debatach wzięła udział młodzież licealna i akadamicka, przedstawiciele samorzadów; organizacji młodzieżowych oraz eksperci.

Podczas ostatniej debaty odwiedziła nas TV. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem klikając tutaj

060616