Warsztaty 3 – KREATYWNE MYŚLENIE

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać Walt Disney     Cel zajęć : –  uczestnicy  zwiększą swoje poczucie kompetencji w zakresie kreatywności. – uczestnicy zdiagnozują, w jakich warunkach, są najbardziej twórczy. –  uczestnicy  poznają techniki i

Warszaty 2 – UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Trening oznacza bezpieczną przestrzeń do ćwiczeń, prób, analiz błędów i ich korekt – zmiana , doskonalenie CELE ZAJĘĆ: Efektywne, poprawne, zrozumiałe, pozytywne porozumiewanie się między ludźmi  szczegółowe : – umiejętność  współpracy  w grupie – bycie zrozumianym, wysłuchanym, dobrze traktowanym – zrozumienie,

Warsztaty 1 – NEGOCJACJE

„Wszystko jest negocjowalne”  Gavin Kennedy Cel zajęć : – uczestnicy poznają zasady negocjacji. – poznają różne strategie zachowań  w sytuacjach konfliktowych i umiejętności  niezbędne  do rozwiązywania sporów za pomocą negocjacji, a nie poprzez dominację  bądź  uleganie.   Cele szczegółowe : –

Zamknij