Kwestionariusz Kompetencji Zawodowych pozwala na określenie dominujących profili zainteresowań. Zainteresowania to nastawienie człowieka do otaczającego świata oraz wykazywanie aktywności w celu poznania pewnych jego obszarów. Warunkują niejako siłę motywacji ku określonym przedmiotom i kierunek dokonywanej selekcji tego co lubimy i tego co nas nie interesuje. Określenie kompetencji zawodowych ułatwia kreślenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego a tym samym są przyczynkiem do kształtowania sie określonych wyborów zawodowych.

Celem niniejszego kwestionariusza jest określenie Twoich kompetencji zawodowych. Pozwoli to na dopasowanie dla Ciebie odpowiedniego środowiska pracy oraz określenie preferencji do wykonywania w przyszłości określonego zawodu.
Kwestionariusz składa się z 42 pytań.
Odpowiedz na pytania poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE.

Imię i nazwisko:
1. Jestem osobą, której satysfakcję sprawia pomoc innym.
2. Jestem osobą, która zadania wykonuje dokładnie i terminowo.
3. Jestem osobą, która potrafi udzielić wsparcia i doradzić innym.
4. Jestem osobą, która jest dobrym organizatorem.
5. Jestem osobą, która preferuje działania, prace, w których coś zależy ode mnie.
6. Jestem osobą, która nie lubi pracować z innymi ludźmi.
7. Jestem osobą, która liczy się z opinią i uczuciami innych.
8. Jestem osobą, która analizuje dokładnie sytuacje zanim podejmie decyzje.
9. Jestem osobą, która ma zdolności techniczne.
10. Jestem osobą, która bezinteresownie pomaga innym w różnych sytuacjach problemowych.
11. Jestem osobą, która potrafi przekonać innych do swoich racji.
12. Jestem osobą, która szybko nawiązuje kontakty z innymi.
13. Jestem osobą, która woli działać/pracować pod kierownictwem innych osób.
14. Jestem osobą, która lubi czytać i zbierać informacje na interesujący mnie temat.
15. Jestem osobą, która potrafi zachęcić i zmotywować innych do działania.
16. Jestem osobą, która lubi współpracować z innymi.
17. Jestem osobą, która lubi majsterkować.
18. Jestem osobą tolerancyjną i wyrozumiałą.
19. Jestem osobą, która liczy się ze zdaniem innych.
20. Jestem osobą, która lubi poznawać działania różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
21. Jestem osobą, która marzy o własnej firmie.
22. Jestem osobą, która lubi naprawiać różnego rodzaju urządzenia.
23. Jestem osobą, która lubi zadania wymagające logicznego myślenia.
24. Jestem osobą, która lubi porządkować dokumenty.
25. Jestem osobą, która ceni dokładność i precyzje w działaniu.
26. Jestem osobą, która lubi programy popularnonaukowe.
27. Jestem osobą, która zwraca uwagę na estetykę miejsc w których przebywam.
28. Jestem osobą, która jest odporna na sytuacje stresowe.
29. Jestem osobą, która lubi kierować pracą innych ludzi.
30. Jestem osobą, która ma zdolności artystyczne.
31. Jestem osobą, którą interesują nowe idee i rozwiązania.
32. Jestem osobą, która lubi się wyróżniać z otoczenia i robić niekonwencjonalne rzeczy.
33. Jestem osobą, która lubi pracę w grupie.
34. Jestem osobą, która nie pracuje według określonego schematu
35. Jestem osobą, która lubi pracować według określonych wytycznych i instrukcji.
36. Jestem osobą, która lubi rozmawiać o kulturze i sztuce.
37. Jestem osobą, która lubi rozwiązywać krzyżówki i różne zadania.
38. Jestem osobą, która lubi chodzić na wystawy i do teatru.
39. Jestem osobą sumienną i dobrze zorganizowaną.
40. Jestem osobą, która jest ciekawa ludzi i otaczającego świata.
41. Jestem osobą, która lubi wyzwania i rywalizację.
42. Jestem osobą, która lubi się uczyć i rozwija swoje zainteresowania.

Zamknij