Fundacja Instytut Współpracy Regionalnej powstała w 2011 roku.

Jesteśmy organizacją non-profit skupiającą ekspertów w zakresie realizacji projektów promujących współpracę międzyregionalną i ponadnarodową na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego.

Naszym priorytetem są działania zmierzające do angażowania lokalnej społeczności w aktywne życie obywatelskie poprzez realizację projektów współpracy.

270940