Projekt “The use of social media in youth work” jest skierowany dla osób pracujących z młodzieżą i liderów grup, którzy chcą nabyć nowych kompetencji w zakresie wykorzystywania mediów społecznościowych do tworzenia nowej i edukacyjnej oferty dla młodzieży. Niemal wszystkie osoby, które uczestniczą w projekcie używają mediów społecznościowych wyłącznie do komunikowania się, dlatego projekt gwarantuje również poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci.

Dodatkowe, równie ważne cele projektu to:

 • identyfikacja i poznanie problemów oraz aktualnych tematów w pracy z młodzieżą
 • ułatwianie intensywnych kontaktów między osobami pracującymi z młodzieżą z różnych krajów;
 • postrzeganie różnic i dostrzeganie potencjału różnorodności;
 • promowanie kreatywnych umiejętności uczestników projektu;
 • przygotowanie publicznej debaty na temat wykorzystania mediów społecznościowych w edukacji młodzieży;
 • przyjrzenie się mediom społecznościowym pod kątem zagrożeń z nich płynących;
 • znalezienie metod i idei na szersze wykorzystanie istniejących mediów społecznościowych w pracy z młodzieżą.

 

W ramach projektu zrealizowane zostanie szkolenie dla 25 osób pracujących z młodzieżą, pochodzących z 5 krajów (Polska, Włochy, Rumunia, Chorwacja, Grecja).

Uczestnicy to zazwyczaj pracownicy organizacji partnerskich bądź osoby, które od lat współpracują z tymi organizacjami.

 

Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na poziom edukacji młodzieży w krajach biorących udział w projekcie oraz na płaszczyznę integracji europejskiej i międzynarodowej.

Trwałymi rezultatami projektu będą:

 • materiał szkoleniowy zawierający metody pracy z młodzieżą przy wykorzystaniu mediów społecznościowych;
 • sieć partnerskich organizacji;
 • sieć kontaktów między uczestnikami;
 • dokumentacja fotograficzna.
135713