Instytut Współpracy Regionalnej zrealizował kolejne szkolenie, które odbyło się  05-09.10.2020 roku w Pucku (sercu malowniczych Kaszub). Tematem warsztatów były „Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news". Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele i pracownicy sektora edukacji nieformalnej, którzy chcieli poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowe narzędzia do pracy z młodymi osobami. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji. 

W ramach szkolenia przeprowadzono warsztaty  dla 40 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, podniesiono ich umiejętności  kompetencji w zakresie obchodzenia się z treściami populistycznymi, hejtem, mową nienawiści i fake news. Szkolenie poprowadzili trenerzy z Polski przy wsparciu trenerów z Norwegii.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:

  • nauczyli się, jak wspierać i edukować dzieci oraz młodzież w zakresie rozpoznawania treści fake news i mowy nienawiści w Internecie;
  • poznali narzędzia i metody pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w sieci;
  • poznali zasady aplikowania o środki na projekty w ramach programu Erasmus+;
  • wypracowali 10 scenariuszy zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży dotyczących ich ochrony przed hejtem, radykalizmem, populizmem, mową nienawiści, treściami fake news w Internecie;

 

Scenariusz 1 - Kształtowanie wizerunku uchodźcy w mediach społecznościowych – rola fake newsów w kształtowaniu opinii.

Scenariusz 2 - Warsztaty w ramach realizacji kampanii przeciwko dyskryminacji kobiet GIRLS AREN’T WEAK – „Od stereotypów do dyskryminacji”.

Scenariusz 3 - Nie bądź obojętny! Stop mowie nienawiści wśród dzieci.

Scenariusz 4 - Pomaluj swój świat na nowo – wielokulturowość i tolerancja.

Scenariusz 5 - Mowa nienawiści czy fake news? Przykład Euroweek.

Scenariusz 6- Sprawdzaj newsy, czy to nie fake newsy – jak należy weryfikować informacje dostarczane przez media.

Scenariusz 7 - Gramy do jednej bramki – w sporcie gramy Fair Play.

Scenariusz 8 - Czym jest mowa nienawiści i jak z nią walczyć.

Scenariusz 9 - Spalony dom- jak mowa nienawiści przyczynia się do tragedii.

Scenariusz 10 - You are OK! – Młodzi przeciw mowie nienawiści.

 

Analiza ankiet ewaluacyjnych

Raport z przeprowadzonego Projektu

Projekt "Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news - szkolenie dla przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej" korzysta z dofinansowania o wartości 24071 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu "Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news - szkolenie dla przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej" jest wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w narzędzia i kompetencje wspierające ich pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie rozpoznawania i odczytywania treści populistycznych i radykalnych oraz przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści, fake news, deep fake oraz radzenia sobie z sytuacjami filter buble.


Projekt został również dofinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 4247 EUR.

 

https://eeagrants.org/

 

 

 

 

210300