Projekt „Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej" korzysta z dofinansowania o wartości 24 465 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej " jest polepszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie metod nauki na świeżym powietrzu oraz promocji zdrowia.

 

W dniach 04.04-08.04.2022r. w Mielnie odbyło się pięciodniowe szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski, pt. "Nauka na świeżym powietrzu jako efektywna metoda edukacji włączającej". Projekt zrealizowany został w ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.


Głównym celem projektu było polepszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie metod nauki na świeżym powietrzu oraz promocji zdrowia. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zaleceń na temat promocji zdrowia wśród dzieci, metod nauki na świeżym powietrzu (Outdoor learning) oraz zrozumienia potrzeb dzieci i młodzieży w kwestii zdrowia psychicznego i fizycznego.

Trenerami szkolenia byli dwaj przedstawiciele regionu z Norwegii „Nordland County Council”: Knut Berntsen i Bjørn-Are Melvik, z ponad 20 letnim doświadczeniem pracy w szkołach i posiadający szerokie doświadczenie i kompetencje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w myśl idei frilufsliv, nauki na świeżym powietrzu, nauki z wykorzystaniem aktywności fizycznej, edukacji włączającej, edukacji promującej zdrowie psychiczne i fizyczne, jak również edukacji nieformalnej, pozaformalnej i komunikacji międzykulturowej.
 

Efekty szkolenia:

1) Sprawozdanie podsumowujące ze szkolenia

2) Grupa na Facebooku

3) Prezentacje multimedialne i materiały szkoleniowe od trenerów z Norwegii

 

 

 

210313