Dissemination

Polska ( Instytut Współpracy Regionalnej + Ośrodek Doradztwa MT Monika Tarczyńska

W ramach rozpowszechnienia działań, jakie zostały podjęte w trakcie realizacji projektu zamieszczony został artykuł na lokalnej stronie internetowej:   
http://mlodagdynia.pl/czytaj/ngo/36252
Odbyło się również spotkanie z lokalną młodzieżą, w trakcie którego został przedstawiony projekt oraz wypracowane materiały. Spotkanie miało na celu zachęcenie młodych ludzi do udziału w tego typu projektach.

Konferencja 22.11.2019:

Peru (Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú)

Poniższy link stanowi relację z przeprowadzonego w lipcu 2019 spotkania w Juli, które na celu miało rozpowszechnienie rezultatów projektu. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220003680508159

Konferencja 23.11.2019:

Argentyna (Asociacion Civil Red de Accion Climatica)

Zamieszczone pliki stanowią publikacje dotyczące rozpowszechniania rezultatów projektu w lokalnych mediach internetowych oraz link do mediów społecznościowych organizacji, na których zamieszczono informacje o działaniach w projekcie.

Konferencja 06.11.2019:

Hiszpania (Asociacion PROJUVEN)

Poniżej zamieszczony został link do profilu organizacji w mediach społecznościowych gdzie zamieszczony został wpis dotyczący promowania projektu.

Konferencja 12.10.2019:

Brazylia (Cooperativa de Turismo e Promoção Social)

Poniżej zaprezentowane zostają informacje dotyczące rozpowszechniania oraz konferencji zorganizowanej na potrzeby projektu. 
https://www.pimenta.blog.br/2019/10/24/conferencia-sobre-turismo-cultural-para-jovens-sera-realizada-em-ilheus-nesta-sexta/

Konferencja 25.10.2019: