Organizacja cyklu szkoleń i doradztwa podnoszącego wiedzę na temat tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych.
Projekt sfinansowany ze środków PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Razem na Wyżyny.
Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców  poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu tworzenia i rozwoju organizacji społecznych oraz zakresu tworzenia sieci organizacji na obszarze LGD Razem na Wyżyny

Zrealizowane działania
Szkolenia:
1)Przeprowadzenie szkoleń w każdej gminie z obszaru funkcjonowania LGD nt. podstaw funkcjonowania sektora NGO
2)Przeprowadzenie szkoleń z zakresu budowania wizerunku NGO 
3)Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na funkcjonowanie organizacji
4)Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa o stowarzyszeniach i fundacjach oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem NGO.
5)Przeprowadzenie szkoleń z księgowości w NGO.

Mobilny punkt informacyjny:W ramach projektu powstał mobilny punkt informacyjny dla  zainteresowanych stworzeniem lub rozwojem swojej organizacji pozarządowej.

Poradnik:Przygotowanie przez wykładowcę akademickiego poradnika pt.:  ABC organizacji pozarządowych (.PDF).

210278