Projekt "Eu.RYD" to projekt współpracy pomiędzy gminą Mormanno ( w regionie Kalabria, w prowincji Cosenza) a Instytutem Współpracy Regionalnej. Wymiana młodzieży miała miejsce sierpniu 2016 roku w Mormanno. W projekcie  uczestniczyło po 15 osób z obu organizacji w wieku od 17 do 22 lat  oraz po dwóch liderów grup. Oficjalnym językiem, którym posługiwano się w ramach projektu był język angielski. Tematem przewodnim projektu był waloryzacja naturalnego obszaru wiejskiego oraz dziedzictwa kulturowego Parku Narodowego Pollino, a w szczególności wiedzy o sporcie, turystyce i nowych  miejscach pracy na ternach zielonych w celu wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego. Głównym celem projektu było umożliwienie młodym ludziom przezwyciężenia ich  negatywnego nastawienia względem obszaru wiejskiego, co w rezultacie stanowiło przeszkodę dla ich osobistego, społecznego oraz zawodowego rozwoju. Natomiast celem szczegółowym w/w projektu było promowanie wśród młodego pokolenia, waloryzacji dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez sport oraz aktywności na świeżym powietrzu, propagujące szacunek do otaczających ich obszarów. Dzięki projektowi wymiany stymulowany był dialog na temat rozwoju własnej tożsamości terytorialnej, oraz poruszona została również kwestia akceptacji pracy na obszarach wiejskich. Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można utworzyć i rozwinąć działalność gospodarczą na tych obszarach. W 7-dniowych działaniach projektowych oprócz zainteresowanych stron uczestniczyły stowarzyszenia sportowe i kulturalne z Mormanno, które udowodniły, że sport i dziedzictwo kulturowe mogą przyczynić się do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Oprócz działań sportowych i aktywności na świeżym powietrzu, uczestnicy mieli okazję, aby pomyśleć o  najważniejszych aspektach związanych z głównym tematem projektu. Dzięki metodom dydaktycznym uczestnicy z łatwością odkryją możliwości rozwoju na naturalnym obszarze chronionym, oraz dowiedzieli się w jaki sposób sport i biznes mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego.

210290