Projekt "Eco-Sustainable Innovation" jest realizowany przy wsparciu młodzieży z Chorwacji, Włoch, Rumunii i Litwy. Realizacja projektu umożliwia młodzieży rozwinąć kreatywność, światopogląd, poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska oraz rozporządzanie zasobami energetycznymi.

Projekt gwarantuje również w ciągu jednego tygodnia pogłębienie własnej postawy proekologicznej, poznanie rodzajów źródeł energii oraz stworzenie modelu społeczeństwa ukierunkowanego na zrównoważony energetycznie rozwój.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • poszerzenie wiedzy uczestników na temat energii odnawialnej poprzez wizytację w Departamencie Energii Odnawialnej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku;
 • wzrost wiedzy uczestników na temat zużycia energii w środowisku lokalnym;
 • poznanie zasad zrównoważonego rozwoju;
 • poznanie kultury krajów uczestniczących w wymianie;
 • przełamanie bariery językowej i kulturowej;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zasobów przyrody;
 • umiejętność rozwiązywania problemów, doskonalenie koncentracji.

Projekt odpowiada na potrzeby młodzieży takie jak:

 • poznanie możliwości wykorzystywania zasobów naturalnych do pozyskiwania energii;
 • doświadczenie sposobów pozyskiwania energii odnawialnej
 • konieczność oszczędzania wyczerpujących się zasobów naturalnych;
 • zaznajomienie się z opinią innych krajów w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska;
 • doskonalenie komunikacji językowej, kompetencji naukowo-technicznych, społecznych i informatycznych.

 

Projekt przyczynia się do:

 • podniesienia poziomu kluczowych kompetencji osób młodych, również osób o mniejszych szansach, komunikacji obcojęzycznej, kompetencji społecznych i informatycznych
 • zawiązania współpracy między 5 organizacjami europejskimi, które działają na rzecz młodzieży
 • zwiększenie atrakcyjności międzynarodowego wymiaru organizacji partnerskich, w dziedzinie kształcenia i pracy z młodzieżą, tak, aby zaoferować działania i programy odpowiadające na potrzeby młodzieży z UE.

W ramach projektu planowana jest wymiana młodzieży w Gdyni. Uczestnikami wymiany będzie 40 osób młodych w przedziale wiekowym 18-27 lat pochodzących z Polski, Chorwacji, Rumunii, Włoch i Litwy. Wśród nich 5 osób to liderzy. Uczestnikami wymiany będą również osoby z mniejszymi szansami, którzy zmagają się z przeszkodami ekonomicznymi, geograficznymi i kulturowymi.

210323