W dniach 24.03.2021 – 26.03.2021 r. odbyło się kolejne przedsięwzięcie realizowane przez nasz Instytut. Projekt Wizyta przygotowawcza o nr FWD/20/WP/0015 korzysta z dofinansowania o wartości 2 100,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest nawiązanie długotrwałej współpracy oraz przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, który złożyliśmy w Programie Edukacja w Komponencie I sektorze Profesjonalny rozwój kadry, działanie intensywne szkolenie w kwietniowym naborze w roku 2021. Wizyta przygotowawcza miała również na celu wymianę dobrych praktyk oraz pokazanie koordynatorom projektów z Polski działań urzędu okręgu oraz sposobu pracy. Co więcej była to także okazja do opracowania dokumentów projektowych oraz spotkania z ludźmi, którzy na co dzień pracują
z dziećmi w ramach programu promocji zdrowia opracowanego przez zespół ekspertów z Nordland. W tych dniach spotkaliśmy się (niestety tylko w formule online) z przedstawicielami Nordland County Council z Norwegii odpowiedzialnymi za opracowanie i wdrażanie programu promocji zdrowia w szkołach, w regionie Nordland oraz propagujących naukę na świeżym powietrzu i życie/przebywanie na świeżym powietrzu (frilufsliv). Podczas rozmowy omówiliśmy założenia przyszłej współpracy, koncepcję i harmonogram przyszłego szkolenia dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przed spotkaniem opracowaliśmy wstępne założenia naszego projektu, które w trakcie wizyty przygotowawczej doprecyzowaliśmy oraz omówiliśmy. Mamy nadzieję, że nasze ustalenia zaowocują otrzymaniem grantu na realizację szkolenia w kwietniu 2022 r. 

Wizyta przygotowawcza została zrealizowana w ramach Programu Edukacja, dzięki wsparciu Państw -Darczyńców: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. 

210295