Pod koniec sierpnia (22-28.08.2021) w Gdyni odbyła się siedmiodniowa wymiana młodzieży  “Let’s stay together”  na temat wartości Unii Europejskiej realizowana w ramach programu Erasmus+, organizowana przez Instytut Współpracy Regionalnej. Uczestnikami projektu były młode osoby z Polski, Włoch, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii.

Główny celem był wzrost kompetencji i wiedzy na temat wartości unijnych, możliwości jakie daje nam UE i zagrożeń dla UE oraz wzrost świadomości młodzieży z krajów partnerskich w tym zakresie. Podczas wymiany uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach w obszarze tematycznym projektu, grach integracyjnych i zapoznawczych, których celem było zapoznanie się ze sobą uczestników, poprawa koncentracji oraz dodanie energii i motywacji.

Podczas zajęć poruszone zostały tematy związane z prawami człowieka, równością, mitami na temat Unii Europejskiej czy demokracją. Pogłębiona została również wiedza na temat zagrożeń z jakimi boryka się Unia Europejska tj.: Brexit, populizm, terroryzm czy kryzys uchodźczy.

Głównym rezultatem projektu był wzrost kompetencji uczestników oraz quiz obalający mity i nieprawdziwe informacje o UE - https://www.quizme.pl/q/iwr/euro-myths, stworzony podczas warsztatów. Dzięki niemu chcemy zwiększyć świadomość użytkowników Internetu i nie tylko na temat funkcjonowania UE ale także przyczynić się do tworzenia pozytywnego wizerunku Unii. Zachęcamy do spróbowania swoich sił!

 

Chcesz dowiedzieć się, co na temat projektu sądzą uczestnicy? Zapraszamy do obejrzenia filmiku: https://youtu.be/v1T4gZt6qYM

210304