Training Course 'Digital Power' odbył się w dniach 19-24.08.2021 w Kownie (Litwa). Udział wzięło 8 krajów: 🇱🇹 Litwa, 🇵🇱 Polska, 🇭🇷Chorwacja, 🇭🇺 Węgry, 🇷🇴 Rumunia, 🇮🇹 Włochy, 🇬🇷 Grecja i  🇧🇬 Bułgaria.  

Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych oznacza zdolność do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy, rozrywce, nauce i komunikacji. Społeczeństwo wirtualne oferuje wiele możliwości, a do korzystania z nich potrzebne są umiejętności cyfrowe.

Chociaż pomysł projektu powstał jeszcze przed pandemią koronawirusa, to znaczenie i waga tego tematu wzrosły jeszcze bardziej i w bardziej zróżnicowanym kontekście.

Celem projektu było umożliwienie osobom pracującym z młodzieżą, członkom organizacji pozarządowych i innym osobom pracującym z młodymi ludźmi efektywnego korzystania z narzędzi cyfrowych, a tym samym zwiększenie ich umiejętności informatycznych. 

Działania w ramach projektu opierały się na metodach uczenia się poza formalnego, które pomogły uczestnikom przeanalizować kwestie związane z umiejętnościami cyfrowymi, doskonalić umiejętności pracy w zespole wirtualnym poprzez specjalne warsztaty i symulacje, nauczyć się pracy z konkretnymi aplikacjami i programami, generować pomysły i opracowywać sposoby zwiększania umiejętności cyfrowych w ich lokalnej społeczności, pracy, środowisku edukacyjnym.

Załączamy również rezultaty, które powstały w trakcie projektu - narzędzia metodyczne, różne wskazówki i porady dotyczące niektórych programów służących doskonaleniu umiejętności cyfrowych. 

Spreadsheets - how to use it on daily basis

7 easy steps to improve digital literacy

APA style format

Digital Tools

 

210308