wizyty studyjne

W dniach od 4 do 11 października w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku odbędzie się wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus +.
Celem projektu jest promocja ekologicznego stylu życia. Uczestnicy "Eco Energy" pochodzący z Hiszpanii, Włoch i Polski w ciągu siedmiu dni zrealizują szereg zadań poświęconych ekologii i energii odnawialnej. W ramach zajęć poznają między innymi metody pozyskiwania oraz wykorzystywania "zielonej energii" i przeprowadzą eksperymenty z tym związane. Ponadto odwiedzą m.in. Elektrownię Wodną w Żarnowcu oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni. 
Poza podniesieniem wiedzy i świadomości na temat ekologii, młodzież będzie miała możliwość nawiązania dialogu międzykulturowego i poznania rówieśników z innych państw europejskich.

263535