wizyty studyjne

Projekt "Młodzież na rynku pracy - cykl debat" stanowi inicjatywę studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+  "Cykl debat- aktywny udział młodzieży w planowaniu rozwoju gminy". Główny celem projektu jest podtrzymanie i poszerzenie sieci komunikacji młodzieży z decydentami oraz ekspertami w zakresie kształtowania polityki młodzieżowej  na poziomie lokalnym i transnarodowym dotyczącej przedsiębiorczości i walki z bezrobociem wśród młodych obywateli Europy.

W projekcie biorą udział studenci Uniwersytetu w Maladze, nauczyciele akademiccy z Hiszpanii i z Polski, stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży, przedsiębiorcy lokalni znający sytuację młodzieży na rynku pracy, którzy przekażą swoje stanowisko ws. zatrudniania młodych ludzi. Inicjatorami projektu są członkowie kół naukowych działających na Akademii im. Jana Długosza i studentów uczestniczących w poprzednim projekcie debat.

Główną fazą projektu jest cykl 5 debat poświęconych sytuacji młodzieży na rynku pracy.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w debatach. Spotkania decydentów, ekspertów i młodzieży odbywać się będą na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Zbierskiego 2/4.  Debata otwierająca cykl odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 10.00. 

zaproszenie na debatę

Tematyka, terminy i miejsca spotkań poszczególnych debat:

Debata I: „Sytuacja młodych osób na europejskich rynkach pracy”

Godz. 10.00-14.00, 10.04.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Debata II: „Sytuacja kobiet na rynku pracy”

 Godz. 10.00-14.00, 09.05.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

Debata III: „Rola edukacji w zapobieganiu bezrobociu wśród młodych osób”

Godz. 10.00-14.00,   23.05.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

 

Debata IV: „Formy wsparcia młodzieży na rynku pracy”

Godz. 10.00-14.00, 05.06.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

 

Debata V: Podsumowanie cyklu debat

Godz. 10.00-14.00, 06.06.2017, ul. Zbierskiego 2/4 (budynek AJD)

Serdecznie zapraszamy !

 

270935