wizyty studyjne

W dniach 21-30/05 woluntariusze z Instytutu Współpracy Regionalnej wraz z partnerami z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Litwy wzięli udział w projekcie odbywającym się w Kownie pt.: "Crafts of the past as a way to the future".  

Podczas projektu poruszane były tematy dziedzictwa kulturowego, kształtowania naszej tożsamości oraz działania związane z tradycyjnym rzemiosłem. Podczas warsztatów twórczych, ogólnych refleksji i wieczorów kulturowych młodzież miała okazję poznać kulturę krajów partnerskich i spędzić aktywny oraz owocny czas podczas trwania wymiany.

. 

 

 

263493