wizyty studyjne

W dniach od 24.09-30.09-2018 zaczęliśmy kolejne przedsięwzięcie.Tematem projektu wymiany młodzieży z czterech różnych państw europejskich jest Critical Thinking - the media filter - czyli jak nauczyć się wykorzystywać krytyczne myślenie do odbierania przekazów medialnych. Uczestnikami projektu będzie 42 osoby z Polski, Litwy, Hiszpanii i Włoch w wieku 18-25 lat aktywnych i świadomych obywateli społeczeństwa obywatelskiego, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na powyższy temat oraz rozwijać swoją kreatywność.

 

 

270936