wizyty studyjne

W dniach 11.08.2020 – 15.08.2020 odbędzie się kolejne przedsięwzięcie realizowane przez nasz Instytut.

Tematem zaplanowanej  wizyty przygotowawczej w Islandii jest profesjonalny rozwój kadry, w ramach którego organizacja z Mosfellsbær, Islandia podzieli się z nami swoim doświadczeniem i nowymi technikami kształcenia.

Inicjatywa dojdzie do skutku dzięki dofinansowaniu dwumiesięcznego projektu (projekt trwa od 09.07.2020 r. do 08.09.2020 r.), które otrzymaliśmy od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich. Efektem wizyty przygotowawczej będzie spotkanie na żywo przedstawicieli Instytutu Współpracy Regionalnej z reprezentantami nowo poznanej organizacji partnerskiej z Islandii – Play To Learn More.

Głównym celem, który chcemy zrealizować jest przygotowanie efektywnych warsztatów dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dzięki szkoleniom kadra podniesie swoje kwalifikacje oraz pozna nowe, innowacyjne narzędzia pracy.

Wizyta przygotowawcza sprawi, że Instytut będzie miał realną szanse doprecyzowania, uszczegółowienia oraz zaplanowania naszego przyszłego wspólnego projektu w ramach Programu Edukacja.

Mamy nadzieję,  że wizyta w Islandii poskutkuje nawiązaniem długoterminowej i owocnej współpracy :) 

263530