wizyty studyjne

_____________________________________________________________________________________________
 
 
W ubiegłym tygodniu zakończyło się intensywne trzydniowe spotkanie, zatytułowane “Partnership beyond borders”, którego celem było wspieranie współpracy i budowanie sieci kontaktów, pomiędzy różnymi organizacjami międzynarodowymi z Europy i krajów niestowarzyszonych.
 
 
 

 
 
Odbyło się ono w pięknej Słowenii, w Ljubljanie, która zachwyciła swoim urokiem chyba każdego z nas.
 
Mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi, potencjalnymi partnerami, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w naszych organizacjach a także zgłębiać wiedzę dotyczącą akredytacji w ramach projektu Erasmus+ .
 
Zdobytą wiedzę i pozyskane kontakty z pewnością wykorzystamy w najbliższych miesiącach a nawet i latach!
 
 
 
 
     
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
 
 
270929