wizyty studyjne

12 grudnia 2023r.  zakończyło się nasze 7-dniowe intensywne szkolenie w Rewie pt. „How to be a group leader”, które zgromadziło uczestników z różnych krajów, między innymi z – Gruzji, Armenii, Chorwacji, Portugalii, Rumunii, Polski.

🚀 Najważniejsze informacje o TC:
Program obejmował spektrum umiejętności niezbędnych do skutecznego przywództwa grupy, od podstawowych zasad po praktyczne zastosowania.

🌍 Globalna wymiana:
Wymiana kulturalna między uczestnikami stworzyła rozmaitą atmosferę edukacyjną, pokazując siłę jedności w różnorodności.

🙌 Dziękujemy!
Wielkie brawa dla zaangażowanych uczestników, którzy poświęcili swój czas i energię, aby projekt zakończył się sukcesem. Specjalne podziękowania dla organizacji partnerskich❤

Razem możemy inspirować, przewodzić i kształtować pozytywny wpływ na świat! 💼

      

    

 

263491